2022. Július 07. Apollónia, Vilibald, Bene
 

Tömegsport 2015
Hírlevél regisztráció

REGISZTRÁCIÓ

Szülő neve: *
Szülő e-mail címe: *
Gyermekek száma:
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Társadalmi Kapcsolatok Főosztály
Önkormányzati Kommunikációs Központ


Adatvédelmi Tájékoztató


1. Általános rendelkezések

1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Főosztály Önkormányzati Kommunikációs Központ-továbbiakban: ÖKK - mint adatkezelő a www.oktatas.fehervar.hu alatt weboldalt üzemeltet. Az oldal működtetése során az ÖKK a jelen tájékoztatóban ismertetett szabályok szerint adatkezelést végez a felhasználók - továbbiakban: Felhasználó - személyes adatai tekintetében.

1.2. Az ÖKK a Felhasználó személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ( Avtv.) rendelkezéseivel összhangban kezeli és őrzi meg. Az ÖKK különleges adatot nem kezel.

1.3. Az ÖKK a Felhasználó személyes adatait csak akkor kezeli, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A Regisztráció a Felhasználó részéről egyben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást is jelenti, ahhoz külön nyilatkozat megléte nem szükséges.

1.4. A Felhasználó személyes adatait az ÖKK a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli, amely az adatkezelés minden szakaszában megfelel ennek a célnak. Az adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelésére kerül sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas.

1.5. Az ÖKK a rögzítésre került személyes adatokat az Avtv. szabályainak megfelelően, előírásainak betartása mellett kezeli és őrzi, azokat biztonságosan tárolja.

2. Az adatkezelés célja

2.1. A Regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének a célja az ÖKK által havi rendszerességgel megküldött hírlevélre - továbbiakban: Hírlevél - történő feliratkozás, melyben a Felhasználó értesül Székesfehérvár Megyei Jogú Város kulturális, sport és szórakoztató programjairól, a közoktatást érintő, illetve a gyermekegészségüggyel kapcsolatos tudnivalókról.

2.2. Az ÖKK a 2.1. pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli

2.3 A Regisztráció során az alábbi személyes adatok kerülnek megadásra:
- Felhasználó ( Szülő) neve: 
- Felhasználó ( Szülő) e-mail címe: 

3. Az adatkezelés időtartama

3.1. A Felhasználó a megadott személyes adatait bármikor, az ÖKK-hoz címzett írásbeli kérelmével töröltetheti a rendszerből. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha az adatkezelés célja megszűnik.

4. A Felhasználó jogai

4.1. A Felhasználó az Avtv. 11-16. §-ban meghatározottak szerint jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak helyesbítését valamint törlését kérni.

4.2. Az ÖKK a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül köteles írásban megadni a tájékoztatást.

5. Adatvédelmi intézkedések

5.1.Az ÖKK a Felhasználó személyes adatait köteles bizalmasan kezelni, azok biztonságáról gondoskodni, így megakadályozni azok nyilvánosságra hozását, jogosulatlan törlését, megváltoztatását. Az ÖKK a Felhasználók személyes adatainak továbbítására kizárólag az Avtv. 8. § - ban meghatározott feltételek - érintett hozzájárulása, vagy a törvény azt megengedi - mellett jogosult.

6. Az adatkezelő adatai

6.1. Neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Főosztály Önkormányzati Kommunikációs Központ ( ÖKK)

6.2.Címe: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 3. (Hiemer-ház)

6.3.Telefonszáma: +36 70/ 66 99 219

6.4. E-mail cím: havasi.timea@okkfehervar.hu

6.5. Képviselője: Havasi Tímea

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot.
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Hírlevél

Hír rovatok

Hírek