2022. Július 07. Apollónia, Vilibald, Bene
 

Tömegsport 2015
 
  Közélet  -  2014. 01. 20. 11:18  -  Kurucz Tünde
Szakmai napot tartott a fehérvári diákság a Városházán
  
A Városháza Dísztermében szakmai napot szervezett a Székesfehérvári Diáktanács, a Székesfehérvári Új Nemzedék Kontaktpont Iroda, valamint a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda, amelyen hozzávetőleges száz diák és kísérőjük vett részt. Az előadásokon szó esett többek között a diákjogokról, az érettségivel kapcsolatos tudnivalókról, az ifjúsággal kapcsolatos kutatásokról és a közösségi szolgálatról.
Mészáros Attila ifjúsági tanácsnok elmondta, hogy három évvel ezelőtt, mikor a Székesfehérvári Diáktanács megalakult, fontos célja volt egyfajta érdekképviselet biztosítása a fiataloknak. „Minden évben szervezünk egy szakmai napot, ahol az éppen aktuális, az általános-és a középiskolai diákságot érintő témákat dolgozunk fel szakértőkkel, előadókkal. A mostani rendezvényen többek között a köznevelési törvény változásairól, a diákjogokról, az érettségivel kapcsolatos tudnivalókról, az ifjúsággal kapcsolatos kutatásokról és a közösségi szolgálatról lesz szó. ”- emelte ki az ifjúsági tanácsnok, majd bejelentette, hogy az Echo Innovációs Műhely támogatásával az Új Nemzedék Kontaktpont Irodával, valamint a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Irodával közösen készítenek egy megyei összesítő listát, ahol minden fiatal elérheti, melyik civil szervezeteknél lehet önkéntes munkát végezni. Szó esett a Diákparlamentről is, amely az általános és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok legfőbb érdekegyeztető ülése. A törvény szerint három évente kell összehívnia ezt az oktatásért felelős miniszternek. Idén városunk ad otthont a találkozónak, a Diákparlament történetében ez az első alkalom, amikor megyei jogú város szervezi, eddig kizárólag Budapest és Zánka szolgált helyszínül. A szakmai előkészítés részeként 15 nagyváros diákönkormányzati vezetője tartózkodott városunkban az elmúlt hétvégén.
 
„A Diákparlament a közép-, és általános iskolások legfontosabb érdekegyeztető szerveződése, amely a 90-es évek elején indult. A háromnapos találkozón számos olyan téma kerül terítékre, amely az éppen aktuális közoktatási kérdéseket érinti. Legfontosabb célja szakmai értelemben, hogy az aktuális kormányzatnak egy többpontos ajánlást fogalmazzanak meg a diákok, hogy milyen kérdéseik és elvárásaik vannak az oktatással kapcsolatban. A szervezési munka már novemberben megkezdődött, amikor a minisztérium felkért egy szakmai előkészítő bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a témákra, illetve hogy melyek azok a területek, amelyeket érinteni kellene.” - mondta el Mészáros Attila, aki külün örömmel tölt el, hogy idén Székesfehérvár ad otthont a diákparlamentnek.
Rácz Zoltán, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke hangsúlyozta, a tavalyi évben a köznevelést több jogszabályi változás érintette, amelyek kapcsán az ifjúsággal foglalkozó egyesületek, irodák rengeteget segítettek a fehérvári diákságnak. „Fontos nekünk, hogy például az előre hozott érettségit és a többletpont szerzést érintő módosításokkal tisztában legyünk, és időben fel tudjunk rá készülni.”- jegyezte meg az elnök. Az egész napos rendezvényen mintegy száz tanuló és kísérő tanáruk vett részt.
 
Dr. Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a köznevelési törvény diákjogokat és kötelezettségeket érintő változásairól, jelenlegi állásáról tartott előadást. Szó esett többek között a tankötelezettség és az iskolai hiányzás kérdéséről, a tanulók jogairól és kötelezettségeiről, valamint a pedagógusok feladatáról és jogairól. „A tankötelezettség kapcsán a korábbi jogszabályokhoz képest a legalapvetőbb változás annak az eldöntése, hogy a tankötelezettség teljesítése alapvetően intézményes keretek között kell hogy történjen. Korábban a szülő döntése volt, hogy iskolába járjon, vagy magántanuló legyen a gyerek. A ma hatályos szabályok értelmében azonban szakértői bizottság engedélyezheti ezt.”- mondta dr. Jásper András. Az előadás végén a diákok feltehették kérdéseiket is.