2022. Július 07. Apollónia, Vilibald, Bene
 

Tömegsport 2015
 
  Közélet  -  2014. 04. 28. 09:24  -  www.szekesfehervar.hu
Mától kezdődik az általános iskolai beiratkozás
  
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fehérvári Tankerülete értesíti a szülőket a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról. A beiratkozásra 2014. április 28-án (hétfőn), április 29-én (kedden) és április 30-án (szerdán) kerül sor reggel 8 órától este 18 óráig. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
 
 A tankötelessé váló, azaz a 2008. augusztusi 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet bekezdése szerint a tankötelezettség megkezdésének a feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségnek megléte, annak igazolása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételről az iskola igazgatója dönt első fokon. A felvétel elutasítása esetén az Nkt. 37.§ (2)-(3). bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.
FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28. 29. 30. (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A körzetek listája megtekinthető a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.

A Székesfehérvári Tankerület általános iskoláinak körzetébe tartozó települések, utcák és terek névjegyzéke:

1. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Koppány u. 2.)
Agyag u., Alkony u., Asztalos köz, Attila u., Ács köz, Bádogos köz, Berényi út, Cento u., Csala, Csalai Fő u., Csalai Kastély, Csalapuszta, Csutora u., Damjanich u., Építőmunkás u., Fecskeparti út, Gábor Áron u., Gödör u., Gugásvölgyi u., Hajnal u., Havranek J. u., Illyés Gy. tér, Kecskeméti u., Kertalja u., Kertalja köz, Kiskút u., Koppány u., Kőműves köz, Kund u., Mester u., Munkás u., Nemes u., Ond u., Orgona u., Óvoda u., Pestispincék u., Pörös u., Szövetség u., Téglás köz, Tompa M. u., Túrózsáki u., Vajda sor, Wass Albert köz, Zámoly köz, Zámoly u.
 
FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SUKORÓI TAGISKOLÁJA (8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b.)
Sukoró község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.
 
2. HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Hétvezér tér)
Alkotás u., Álmos vezér u., Balassi B. u., Botond u., Budai u. páros, páratlan oldal 144-től végig, Bulcsú u., Csokonai u., Előd u., Fáy A. ltp., Fiskális u.37-től végig páratlan oldal, Fiskális u. 44-től páros oldal végig, Gárdonyi G. u., Géza u., Gorkij u., Huba u., Huba köz, Kadocsa u., Katona J. u., Karinthy F. u., Karinthy tér, Kisteleki u., Kisfaludy u., Lehel u., Móra F. u., Nefelejcs u., Németh L. u., Pálóczi H. Á. u., Pozsonyi u. 1-25-ig, Puskin u., Szigligeti u., Taksony u., Tas u., Tolsztoj u., Töhötöm u., Vajda J. u., Vértanú u., Zsolt u.
 
3. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A)
Gánts Pál u., Gellért újsor, Herman O. út, Hübner A. u., Jankovich u., Kelemen B. u. 14-32-ig páros oldal, Kelemen B. u. 34-től végig (páros, páratlan), Kodolányi J. u., Komlóskerti u., Mészöly G. u.
 
4. SZÉKESFEHÉRVÁRI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (Székesfehérvár, Béke tér 4.)
Árpád u., Bem J. u., Béke tér, Dobó u., Erkel F. u., Erzsébet u., Fűtőház u., Gyár u., Hadiárva u., Horvát I. u., Horvát I. ltp., Hunyadi u., Huszár u., Ifjúság u., Jedlik Á. u., Kandó K. u., Kaszap I. u. Kinizsi u., Kölcsey u., Lánczos Kornél u., Lövölde u. páratlan oldal, Madách u., Madách tér, Mártírok u., Neumann J. u., Puskás T. u., Raktár u., Szilágyi u., Takarodó u., Toldi u., Vámbéri u., Váralja sor, Zrínyi u.
 
5. SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99.)
Aranybulla sétány, Árvai u., Bajmóci u., Bártfai u., Béla u., Betléri u., Bényi u., Bicskei u., Csetneki u., Debrői u., Dévényi u., Dobsinai u., Donát u., Dunaszerdahelyi u., Eperjesi u., Farkasdi u., Feledi u., Felvidéki u., Füleki u., Galántai u., Galgóci u., Gölnici u., Gölnici köz, Gyetvai u., Holicsi u., Homonnai u., Huszti u., Iglói u., Ilosvai u., Jászói u., Kassai köz, Kassai u., Kápolna tér, Késmárki köz, Késmárki u., Komáromi u., Komjáti u., Korponai u., Kosztolányi u., Körmöci u., Kőrösmezei u., Krasznai u., Krasznai köz, Kriványi u., Lévai u., Liptói u., Lomnici u. 48-tól végig páros oldal,Lomnici u. 63-tól páratlan oldal végig, Losonci u., Lőcsei u., Malackai u., Máriavölgyi u., Marosdi u., Milleniumi u., Murányi u., Nagypaládi u., Nagyszombati u., Nyitrai u., Oszlányi u., Párkányi u., Podolini u, Pozsonyi u. 22-166-ig páros, Pozsonyi u. 25-163-ig páratlan, Pöstyényi u., Prónai u., Püspök-kertvárosi ln., Radványi u., Rahói u., Rekop u., Rimaszombati u., Rózsahegyi u., Rozsnyói u., Ruttkai u., Sallói u., Sárosi u., Sasvári u., Selmeci u., Simonyi u., Somorjai köz, Somorjai u., Surányi u., Szakolcai u., Szenicei u., Szeredi u., Tapolcsányi u., Tarnócai u., Técsői u., Toporci u., Trencsényi u., Túróczi u., Udvardi u., Ungvári u., Uzsoki u., Újbányai u., Vágsellyei u., Vágújhelyi u., Verbői u., Verebélyi u., Verebélyi köz, Vereckei u., Zobori u., Zsolnai u.
 
6. SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKÁCSY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Munkácsy M. u. 10.)
Budai u. 1-37-ig, Deák F. u., Esze T.u., Gyümölcs u., József A. u. 42-48-ig, Károly J.u., Kégl Gy.u., Martinovics u., Munkácsy M.u., Piac tér, Petőfi u., Pirosalma u., Prohászka O.u., Szent István tér, Távírda u., Vak Bottyán köz, Vörösmarty tér.
 
7. SZÉKESFEHÉRVÁRI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6.)
Budai u. 38-60-ig (páros, páratlan), Csanádi tér, Gáz u. 1-17-ig páratlan, József A. u. 1-42-ig (páros, páratlan), Pilinszky tér, Radnóti tér, Rákóczi 27-33-ig páratlan, Salétrom u.
 
8. SZÉKESFEHÉRVÁRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Szekfű Gy.u.4.)
Ányos P. u., Basa u., Bástya u., Benyák B. u., III. Béla király tér , Csitáry G. E. u., Fő u., Gerle u., Honvéd u., Irányi D.u., Kígyó u., Lakatos u., Marosi Arnold u., Moha község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon, Móri u., Országzászló tér, Pacsirta dűlő; Rákóczi u. 1-26-ig páros és páratlan oldal, Rákóczi u. 28-32-ig páros, Rigó u., Rozgonyi P.u., Rózsa u., Sárkeresztes község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon , Semmelweis I.u., Szekfű Gy.u., Színház u., Várkapu u., Várkörút, Watthay F.u., Zichy liget, Ősz u., Virág Benedek u.
 
SZÉKESFEHÉRVÁRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRSONY ISTVÁN TAGISKOLA (8051 Sárkeresztes, Arany János u.1.)
Sárkeresztes és Moha község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.
 
9. SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Széna tér 10.)
Almássy tp., Cserkész u., Forgó u., Gáz u. 2-18-ig páros, Királysor páros oldal végig, Királykút ln., Major u., Mancz J. u., Mikes K. u., Mikszáth K. u.; Móricz Zs. u., Olaj u., Rákóczi 34-től végig páratlan és páros oldal, Sarló u. 2-8-ig, illetve 1-11., Széna tér.
 
10. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Batthyány u. 1.)
Alvinci u., Alvinci köz, Aradi u., Balatoni u. 44-végig, Batthyány u., Batthyány köz, Besztercei u., Békás köz, Borszéki köz, Borszéki u., Brassói köz, Brassói u., Csiki u., Csíkvári u., Csőszház u., Dévai u., Dési u., Ditrói u., dr. Serényi Antal u., Enyedi u., Farkaslaka u., Fogarasi u., Gyergyói u., Gyimesi u., Gyulafehérvári u., Háromszéki u., Hátszegi u., Jenő község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon, Kerci köz, Királyerdői u., Királyhágó u., Kolozsvári u., Koltói u., Kovásznai u., Korondi u., Küküllővári u., Lippai köz, Lippai u., Lugosi u., Meggyesi u., Mezei u., Nagybányai u., Nagykárolyi u., Nagykőrösi u., Nagyszebeni u., Nagyváradi u., Ojtozi köz, Oraviczai u., Orsovai u., Parajdi u., Rádió u., Repülőtér u., Segesvári u., Sóstói u., Sóstói ltp., Szatmári u., Szalontai u., Szárhegyi u., Szászrégeni u., Székely u., Szilvamag u., Szörényi u., Szovátai u., Tasnádi u., Temesi u., Temesvári u., Tordai u., Torockó u., Törcsvári köz, Udvarhelyi köz, Udvarhelyi u., Úrhidai u., Vásárhelyi u., Vízaknai u., Zalatnai u., Zágoni u., Zilahi u., Zsombolyai u.
 
SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JENŐI TAGISKOLÁJA (8146 Jenő, Andrássy u. 27.)
Jenő község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.
 
11. SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Sziget u. 1.)
Kötelező körzetes feladatot nem lát el.
 
12. SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, György O. tér 3.)
Ady E. u., Arany J.u., Bartók B. tér, Bátky Zs.u., Bőrgyár u., Csapó u., Eszperantó tér, Géza nagyfejedelem tér, Halász u., Jókai u., Juhász Gyula köz, Kelemen B.u. 1-14-ig (páros, páratlan), Kelemen B.u. 15-33-ig páratlan, dr. Koch L. u., Koronázó tér, Kossuth u., Lépcső u., Liszt F.u., Mátyás király krt., Megyeház u., Megyeház köz, Oskola u., Palotai út 1-51-ig., Rác u., Szabadságharcos u., Szent János köz, Szömörce u., Szúnyog u., Táncsics u., Tobak u., Vasvári P.u., Várfok u., Városház tér, Ybl M. ltp., Ybl M. u.
 
13. SZÉKESFEHÉRVÁRI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Ligetsor)
Bagoly u., Bébic u., Bregyó köz, Cinege u., Csóka u., Dorna u., Fürdősor, Fürdő u., Garam u., Gólya u., Gyéres u., Harkály u., Hernád u., Holló u., Ipoly u., Kakukk u., Kánya u., Karvaly u., Kereszttöltés u., Kócsag u., Kőrösi u., Lajta u., Latorca u., Ligetsor, Malom u., Marcal u., Miava u., Palotai u. 53-tól végig, Páva u., Rába u., Rét u., Sajó u., Sár u., Sas u., Séd u., Sólyom u., Sörház tér, Szamos u., Szeder u., Szeder köz, Szedreskerti ln., Szedreskerti dűlő, Szt. Gellért u., Szt. Gellért köz, Szt. Vendel u., Szt.Vendel köz, Túzok u., Vércse u., Veréb u., Virág u., Zala u.,
 
SZÉKESFEHÉRVÁRI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE (Székesfehérvár, Farkasvermi u. 2.)
Bodrogi u., Dráva u., Farkasvermi u., Farkasvermi köz, Gaja u., Gém dülő, Gólya I. dűlő, Ikva u., Iszkaszentgyörgyi u., Kertész u., Kertész köz, Kút dülő, Moha dűlő, Mura u., Nyúl dűlő, Part u., Pityer u., Régi Csóri u., Sió u., Száva, Tápió u., Új Csóri u., Vág u., Varjú u.
 
14. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Tolnai u. 41.)
Ág u., Akácfa u., Bakony u., Barack u., Börgöndi u., Cserepes köz, Diófa u., Domb u., Halom u., Határ u., Horog u., Fenyőfa u., Hársfa u., Jancsár köz, Jancsár u 1-49-ig., Juharfa u., Körte u., Mandula u., Nyárfa u., Őrhalom u., Őrhalmi szőlőhegy, Pátka község teljes közigazgatási területe, Sárkeresztúri u., Sárkánykúti dűlő, Selyem u., Sütő u. 2-46-ig., Szárcsa u., Sziget u. 2-51-ig (páros, páratlan), Szilva u., Szőlő u., Szüret u., Tolnai u. 3-46-ig. (páros, páratlan), Tölgyfa u., Vermek útja,
 
15. TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 1.)
Balatoni u. 1-43-ig, Bárándi u., Bercsényi u., Délivasút u., Eötvös u., Fátra u., Hegyes u., Homoksor u., Hosszúsétatér, Magyaralmás község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon, Mátra u., Széchenyi u. páros, páratlan oldal végig, Tátra u., Toronysor, Tóvárosi ln., Újkúti u., Új Váralja sor, Vásártéri u.
 
TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARALMÁSI TAGISKOLÁJA (8071 Magyaralmás, Iskola u. 9. )
Magyaralmás község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.
 
16. VÍZIVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Budai u. 90.)
Börgöndpuszta, Budai u. 62-144-ig (páros, páratlan), Gőzmalom u., Királysor páratlan oldal végig, Lövölde páros oldal , Sarló u. 10-16-ig, illetve 13-33-ig.
 
17. ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Zentai u. 8.)
Adonyi u., Apatini u., Bácskai u., Bányai u., Bánáti u., Becskereki u., Belgrádi u., Beregszászi u., Bereznai u., Berkes F. ln., Bősi u., Csáktornyai u., Dolovai sor, Eszéki u., Érsekújvári u., Fiskális u. 1-35-ig páratlan oldal,Fiskális 2-42-ig páros oldal, Keszegfalvi köz, Kikindai u., Kisfalud, Kisfalud Útőrház, Kisfalud Vasútállomás, Kisfalud Alsómajor, Kisfalud Újtelep, Kisfalud Kastély, Kórogyi u., Köfém ln., Lomnici u.1-61-ig páratlan oldal, Lomnici u. 2-46-ig páros oldal, Lublói u., Melencei u., Óbecsei u., Pancsovai u., Poprádi u., Privigyei u., Seregélyesi u., Stomfai u., Szabadkai u.,Szabadkai köz, Szepesi u., Szőllősi u., Taliga dűlő, Titeli u., Újlaki u., Újvidéki u., Verseci u., Zágrábi u., Zára u., Zentai u., Zimonyi u., Zólyomi u. Zombori u.
 
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6.)
Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája (Székesfehérvár, Havranek u.4.)
 
További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:
Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) - Soponya község közigazgatási területe
Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola (8143 Sárszentmihály, Fő u. 50.) - Sárszentmihály község közigazgatási területe
Kálozi Szent István Általános Iskola (8124 Káloz, Szent István tér 9.) – Káloz község közigazgatási területe
Batthyány Lajos Általános Iskola (8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7.) – Szabadbattyán és Kőszárhegy teljes közigazgatási területe
Tagintézménye:
Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája (8142 Úrhida, Kossuth L. u. 64.) - Úrhida község teljes közigazgatási területe
Gorsium Általános Iskola (8121 Tác, Kossuth L. u. 64.) – Tác község teljes közigazgatási területe, Csősz község közigazgatási területén a 7-8. évfolyamon
Tagintézmény:
Gorsium Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola (8122 Csősz Kossuth L. u. 11.) – Csősz község közigazgatási területén az 1-6. évfolyamon
Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola (8081 Zámoly; Kossuth u. 51.) – Zámoly község teljes közigazgatási területe
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola (8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8.) – Bakonykúti és Iszkaszentgyörgy teljes közigazgatási területe
Csóri Mátyás Király Általános Iskola (8041 Csór, Fő tér 1.) – Csór község teljes közigazgatási területe
 
Nem állami fenntartású iskolák:
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda (Székesfehérvár, Budai u. 4. )
Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár (Székesfehérvár, Széchenyi út 20.)
Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium (Székesfehérvár, Óvoda u. 3.)